به مناسبت هفته ناجا؛

تقدیر فاضلی فرمانداراز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: به مناسبت هفته ناجا فرجام فاضلی به اتفاق اعضای شورای تامین ،امام جمعه موقت از سرهنگ کشوری فرماندهی نیروی انتظامی تجلیل و از زحمات ایشان قدر دانی نمود