تحقق خواسته ی دیرینه مردم هرات به زودی

در نشست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم باصادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خواسته دیرینه مردم هرات برای احداث مجتمع فرهنگی و هنری تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این نشست جواد میربهبودی،سرپرست فرمانداری خاتم ضمن تشکر بابت موافقت درصدور مجوز کمیسیون ماده 23 درارتباط با مطالعه واحداث مجتمع فرهنگی وهنری هرات، اعلام داشت این پروژ ه یکی ازخواسته های مردم منطقه است که مرتب در سفرهای مسئولین کشوری واستانی به این شهرستان مطرح می شود. وپیگیری تامین اعتبار برای احداث این پروژه یکی ازاولویت های شهرستان است. درادامه میربهبودی پیرامون پروژه های دردست اقدام در حوزه راه های شهرستان وکمبود اعتبار درتکمیل این پروژه هاگفت و گو نمود.

شایان ذکر است صادقیان در پایان در این راستا قول مساعدت درتامین اعتبار  موارد مطرح شده را دادند.

index_001-3.jpg