بخشدار مرکزی خاتم توان افزایی روستاییان را از مهمترین برنامه ها در حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد: در سه ماهه نخست سالجاری بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات به روستائیان بخش مرکزی این شهرستان پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد کاظمی نسب روزسه شنبه در نشست خبری، پرداخت تسهیلات به روستاییان برای ارتقاء سطح تولید را از اولویت های این بخش دانست و خاطر نشان کرد: این تسهیلات به کشاورزان و دامداران از طریق بانکهای کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرین امید پرداخت شده است.
 وی توان افزایی روستاییان مهمترین محور اقتصاد مقاومتی دانست از پیگیری براس اجرای طرح ترسیب کربن در دهستان چاهک خبر داد و اظهار داشت: پروژه ترسیب‌ کربن، گام موثری جهت توان افزایی روستاییان این دهستان است.
 بخشدار مرکزی خاتم یادآور شد: تقویت مهارت‌های کارآفرینی روستاییان از اهداف دولت است که با ارائه تسهیلات بانکی و آموزشهای مورد نیاز آنان قابل تحقق است.
کاظمی نسب گفت: ارائه بسته جدید حمایتی از صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی بزودی از طریق بانکهای کشاورزی و پست بانک در دسترس عموم کشاورزان و روستاییان قرار خواهد گرفت.
محرومیت زدایی در سایه تولید و اشتغال
بخشدار مرکزی اظهار داشت: مهمترین هدف دولت تدبیر و امید در روستاها محرومیت زدایی در سایه تولید و اشتغال است.
 وی افزود: در روستاهای بخش مرکزی خاتم در زمینه حمایت از مشاغل خرد روستایی خدمات شایانی ارائه شده که مهمترین اقدامات صورت گرفته، توسعه کشت گلخانه ای، کشت گیاهان کم آبخواه و توسعه دامداری های نوین است.