به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم فرماندار خاتم در اين نشست به ظرفيت هاي خوب شهرستان در زمينه هاي گردشگري ، انساني و صنعت و معدن اشاره و بهره گيري از اين توانمنديها را جهت توسعه متوازن خاتم با اهميت توصيف كرد .

وي افزود: بحث توسعه راهها به عنوان محورهاي مواصلاتي و توجه به زير ساخت ها از اولويتهاي اين فرمانداري است.

وي همچنين توجه به استقرار صنايع جانبي و تبديلي بخش كشاورزي را از ديگر مواردي بر شمرد كه توجه به آنها يك ضرورت است .

فرماندار خاتم خاطر نشان كرد:در اين شهرستان جهت تامين آب براي  بخش  صنعت مشكلي وجود ندارد و  سرمايه گذاران مي توانند كار سرمايه گذاري را در اين منطقه به راحتي و بدون دغدغه انجام دهند .

دكتر مدرسي مشاور طرح سند توسعه شهرستان نيز در اين نشست گزارشي از فعاليتهاي انجام شده و در دست اقدام شركت پرنيان به عنوان مشاور طرح توسعه شهرستان ارائه نمود .