بررسی اولویت های توسعه شهرستان در حوزه عمرانی و اقتصادی

جلسه بررسی اولویت های توسعه شهرستان در حوزه مختلف بویژه حوزه عمرانی و اقتصادی با حضور میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم،معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرماندار،بخشداران مرکزی،مروست و دیگر مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار شد. 

WhatsApp Image 2020-07-28 at 17.35.26.jpeg