بررسی اولویت های بخش مرکزی هرات در جلسه کارگروه توسعه

جلسه کارگروه توسعه بخش مرکزی به ریاست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم،صباغیان نماینده مردم درمجلس وبا حضورجمعی از مسئولین ، دهیاران و رؤسای شوراء بخش مرکزی در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.