بازدید میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق شهردار مروست از پروژه در حال اجرای میدان و بلوار ورودی سردار سلیمانی شهر مروست

جواد میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق رضوی شهردار مروست از پروژه در حال اجرای میدان و بلوار ورودی سردار سلیمانی شهر مروست بازدید نمود. گفتنی است: پروژه مذکور با هدف ساماندهی بار ترافیکی ورودی شهر درحال اجرا و ازجمله پروژه های قابل افتتاح دهه فجر سال جاری می باشد.