بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از مکان جانمایی احداث نیروگاه برق حرارتی( ۴۰ مگاواتی)

میربهبودی فرمانداد خاتم به اتفاق اسدی مدیر عامل شرکت برق منطقه ی استان ،روسای ادارات راه وشهر سازی و منابع طبیعی ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هرات از مکانهای مختلف جهت جانمایی احداث نیروگاه برق حرارتی( ۴۰ مگاواتی) بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: گفتنی است در این بازدید مکان های پیشنهادی مورد تایید شرکت برق منطقه ی استان قرار گرفت و مقرر گردید اداره راه وشهر سازی با همکاری منابع طبیعی نسبت به تهیه نقشه و کروکی محل احداث اقدام نمایید  

همچنین  در خصوص سرمایه گذاری و احداث دو نیروگاه ۱۰ مگاواتی در شهر های هرات و مروست بحث و تبادل نظر به عمل آمد  .