بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از روند آسفالت مسیر جاده کمربندی چاهک

جواد میربهبودی به اتفاق به اتفاق رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و شورای چاهک از روند آسفالت مسیر جاده کمربندی چاهک بازدید نمودگفتنی است دراین بازدید میربهبودی فرماندار خاتم اعلام داشت با اجرای آسفالت قطعه اول کمربندی چاهک به طول حدود ٢.۵ کیلومتر از ابتدای ورودی پاسگاه چاهک تا سه راهی بختیاری مسیر تردد کامیونهای سنگین فراهم می گردد وازتردد کامیونها به داخل چاهک جلوگیری به عمل خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: گفتنی است  دراین بازدید میربهبودی فرماندار خاتم اعلام داشت با اجرای آسفالت قطعه اول کمربندی چاهک به طول حدود ٢.۵ کیلومتر از ابتدای ورودی پاسگاه چاهک تا سه راهی بختیاری مسیر تردد کامیونهای سنگین فراهم می گردد وازتردد کامیونها به داخل چاهک جلوگیری به عمل خواهد آمد.