بازدید میربهبودی فرماندار خاتم ازادارات، بانک ها ومراکز خدماتی بخش مروست

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق رئیس دادگستری بخش مروست، فرمانده انتظامی‌شهرستان، رئیس اداره اطلاعات، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج،رئیس اداره صمت، نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان، از ادارات، بانک ها ومراکز خدماتی بخش مروست در راستای اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها در شهرستان خاتم