بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه عمرانی استخر سرپوشیده مروست

میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق فلاحتی بخشدار مروست و بذر افشان مسئول اداره ورزش و جوانان بخش، از روند پیشرفت فیزیکی پروژه عمرانی استخر سرپوشیده مروست بازدید نمود.