بازدید فرماندار خاتم از روند عملیات گاز رسانی به صنایع سنگین شهرستان

میربهبودی دراین بازدید با اشاره به پیامد های اقتصادی و توسعه ی گازرسانی به صنایع سنگین شهرستان اظهار داشت: توسعه شبکه های گاز رسانی در بخش صنعت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی، صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی ، مهاجرت معکوس، توسعه و آبادانی شهرستان را به ارمغان می آورد.
❇به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم : میربهبودی در این بازدید  افزود:اجرای عملیات گازرسانی به صنایع واجد شرایط شهرستان خاتم ازابتدای سال جاری شروع و با پیشرفت 80 درصدی در حال انجام است که این پروژه ها شامل گازرسانی به صنایع واجد شرایط شهر هرات به طول 20 کیلومتر خط4و 6 و 8 اینچ فلزی و هچنین نصب سه ایستگاه تقلیل فشار و حدود 10 کیلومتر شبکه پلی اتیلن و در شهر مروست اجرای 4 کیلومتر خط فلزی و 30 کیلومتر خط پلی اتیلن و نصب یک ایستگاه تقلیل فشار در حال اجرا است .
نماینده عالی دولت در شهرستان اظهار داشت: با آغاز سال جهش تولید ، تامین زیرساخت های  بخش صنعت از اولویت ها وبرنامه های دولت در شهرستان بوده که تا کنون در خصوص تامین این زیر ساخت ها (گاز ، برق، آب ) اقدامات قابل  توجهی صورت پذیرفته است. 
 شایان ذکر است :اعتبار تخصیص یافته  برای پروژه های مذکور حدود 60 میلیارد ریال بوده که بخش عمده ازاین  پروژه ها در ایام دهه فجر سال  جاری به بهره برداری خواهد رسید.