به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ فاضلی فرماندار خاتم دیشب باتفاق دکتر سالاری ریس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بصورت سرزده از بیمارستان آیت الله خاتمی هرات بازدید و ضمن سرکشی از بخش های مختلف بیمارستان و عیادت از بیماران بستری از نزدیک با پزشکان و پرستاران و کادر درمان دیدار و در جریان روند امور قرار گرفتند.