بازدید فرماندار از گلخانه سبزی و صیفی شهرستان خاتم

⭕ میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سجادی پور مدیرکل جهاد کشاورزی استان و دیگر مسئولین از وضعیت سرمازدگی مجتمع گلخانه سبزی و صیفی شهرستان بازدید نمودند.