بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم از پروژهای عمرانی شهرستان خاتم

جواد میربهبودی طی بازدید میدانی خود به اتفاق رئیس راه و حمل ونقل جاده ای از پروژه تعریض و بهسازی محور هرات -هرابرجان و همچنین میدان مروست بازدید نمود.