بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم از روستاهای ترکان و هرابرجان

میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم به اتفاق معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری، بخشدار مروست روسای ادارات برق،بنیاد مسکن و نماینده اداره آب و فاضلاب جهت بررسی ورفع مشکلات زیرساختی زمین های واگذاری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درسالهای قبل در روستاهای ترکان و هرابرجان از نزدیک مشاهده و بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: شایان ذکر است در این بازدید  پس از بازدید از زمین های واگذاری بنیاد مسکن نشستی  پیرامون رفع مشکلات در  حوزه های مذکور در مسجد هرابرجان برگزار ‌شد.