بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از تجهیز کارگاه شرکت ناورود

بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق معاونت شرکت ساخت وتوسعه راه های استان، بخشدار مروست، رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان از تجهیزکارگاه شرکت ناورود، پیمانکار ساخت باند دوم هرات به هرابرجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم، میربهبودی سرپرست فرمانداری به همراه رضایی معاونت شرکت ساخت وتوسعه راه های استان، فلاحتی بخشدار مروست، دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی از تجهیز کارگاه شرکت ناورود، پیمانکار ساخت باند دوم مسیر هرات به هرابرجان بازدید کردند.

WhatsApp Image 2020-07-18 at 18.54.37.jpeg