به مناسبت هفته دولت صورت گرفت،:

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات شهرستان؛

به مناسبت هفته دولت جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری از ادارات منابع آب،منابع طبیعی وگاز به صورت سرزده بازدید و از نزدیک روند خدمات رسانی به مردم را مشاهده نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: دراین بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) وتبریک هفته دولت بااشاره به کارنامه درخشان دولت تدبیر وامید درشهرستان درهمه حوزه ها بویژه گازرسانی به مردم شهر وروستاها وآبادیهای شهرستان را از اقدامات شاخص دولت دانست وتاکید نمود بایستی مسئولین ادارات درهفته دولت که فرصت گرانبهایی برای معرفی خدمات دولت ودستاوردهای نظام درعرصه های گوناگون است رابه بیان عملکرد وخدمات ارزنده دولت  بپردازند و همچنان مردم داری وتکریم ارباب رجوع را سرلوحه کارخود قراردهند وپاسخگویی لازم را داشته باشند.