بازدید از راه‌های روستایی شهرستان خاتم

جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق صباغیان نماینده مردم در مجلس،علیخانی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده و دیگر مسئولین مربوطه به منظور تامین اعتباردرجهت روکش آسفالت ونگهداری راهها از راه های روستایی شهرستان خاتم (کمربندی چاهک،جاده روستای بختیاری) بازدید نمودند