بازدیدفرماندار خاتم به اتفاق مدیر کل دفتر امور روستایی ازخانواده های بی بضاعت محله شهدای هادی آباد هرات

میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق زارع مدیر کل دفتر امور روستایی ورئیس کمیته محرومیت زدایی ستاد کنگره ۴۰۰۰ شهید استان یزد ودیگر مسئولین از وضعیت معیشتی ومسکن محرومین وخانواده های بی بضاعت محله شهدای هادی آباد هرات بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:در این بازدید مشکلات خانواده ها مورد بررسی قرارگرفت.
مقرر شد بامحوریت فرماندار خاتم اقداماتی برای حل مشکلات با مشارکت  دستگاه های ذیربط واستفاده از ظرفیت خیرین  به عمل آید.