بازدیدفرماندارخاتم به اتفاق مسئول قرارگاه پیشرفت وآبادانی کشوراز شهرستان خاتم

میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق سردار ربیعی مسئول قرارگاه پیشرفت وآبادانی کشور وسایر مسئولین شهرستان از پروژه های اجرا شده توسط قرارگاه پیشرفت وآبادانی استان با مشارکت دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان بازدید نمود.
WhatsApp Image 2020-12-23 at 23.03.50.jpeg