بازدیدزارع زاده رئیس حوزه مرکزی انتخابات ازستاد انتخابات شهرستان

زارع زاده فرماندار شهرستان مهریز و رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های مهریز،خاتم،ابرکوه،بافق و بهاباد به منظور بررسی میزان آمادگی شهرستان و اقدامات انجام شده در برگزاری انتخابات دوم اسفنداز حوزه انتخابیه شهرستان خاتم بازدیدنمود.