به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم: زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم صبح امروز از سايت محل احداث كارخانه توليد شمش فولاد شهرستان بازديد كرد.

در اين بازديد، فرماندار خاتم با مدير پروژه و پيمانكاران صحبت و از روند پيشرفت فيزيكي اين پروژه صنعتي ابراز خوشحالي نمود.