تعدادی از گوزن های زرد ایرانی سایت استان ایلام به سایت منطقه حفاظت شده باغ شادی شهرستان خاتم منتقل گردیدند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ فتح الله حیدری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان خاتم گفت: پیرو بازدید کارشناسان اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و محیط زیست (IUCN) از سایت های گوزن زرد کشور در استان های مختلف، در راستای ارزیابی و امکان سنجی رها سازی گوزن زرد، این گونه ارزشمند و اصیل کشور به طبیعت پس از 4 دهه، سایت منطقه حفاظت شده باغ شادی شهرستان خاتم در استان یزد به دلیل قابلیت های زیستگاهی مطلوب و عدم وجود تعارضات زیست محیطی به عنوان اولویت برتر کشور جهت پیوند و معرفی گوزن زرد به طبیعت ایران برگزیده شد.
وی افزود: در این راستا جهت تقویت ترکیب جنسی و ژنتیکی گوزن های سایت باغ شادی تعدادی از گوزن های استان ایلام شامل 2 راس نر و 10 راس ماده در حال انتقال به سایت باغ شادی می باشند.
گفتنی است در مرکزیت منطقه حفاظت شده باغ شادی محدوده ای به وسعت 200 هکتار جهت تکثیر و پرورش و رها سازی گوزن به طبیعت محصور شده است که پوشش غالب گیاهی منطقه که بخشی از فلو گیاهی زاگرس می باشد شامل در ختان بنه، بادام کوهی، کیکم و ارژن می باشد.