افتتاح کارخانه تولیدخوراک دام و طیور در خاتم

افتتاح کارخانه تولید خوراک دام و طیور توسط طالبی استاندار محترم،میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم و با حضورامام جمعه شهرستان ، مدیر کل جهاد کشاورزی ، مدیر کل صنعت معدن و تجارت و دیگر مسئولین انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: گفتنی است: این کارخانه تولید خوراک دام و طیور در مساحت دوهزار متر مربع بااعتبار یک میلیارد و۵٠٠ میلیون ریال با اشتغال ١٣ نفر در شهر هرات  افتتاح شد