اجرای سومین مرحله طرح مواسات و همدلی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاتم

سومین مرحله طرح مواسات و همدلی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاتم با حضور میربهبودی فرماندار و دیگر مسئولین در محل کمیته امدادامام برگزار شد.
WhatsApp Image 2020-10-30 at 14.39.00.jpeg