شناسه : 153642586

2 شاعر پیشکسوت خاتم تجلیل شدند


آئین نکوداشت زوج هنرمندسید محمد حسینی زاده و فاطمه متقی، شاعر وادیبان شهر هرات با حضور فاضلی فرماندار،جوادیان زاده مدیر کل ارشاداسلامی،دهقان معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد و جمعی ازشاعران شهرستان تجلیل شدند.


آدرس کوتاه :