شناسه : 346152
فرماندار شهرستان خاتم؛

12550میلیون ریال اعتبار حوادثی به دستگاههای شهرستان خاتم اختصاص یافت


  "محمد علی شاه حسینی" در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم با اشاره به اینکه   12550میلیون ریال اعتبار حوادثی به دستگاه ‎ های شهرستان خاتم اختصاص یافت افزود: با توجه به آسیب ‎ های وارد شده از سیل ‎ گذشته ، بیشترین میزان از این ا عتبارات به آب و فاضلاب روستائی ، جهادکشاورزی ، راه و شهرسازی ،آب منطقه ای ، هلال احمر ،نوسازی مدارس ، آب و فاضلاب شهری هرات و مروست ، منابع طبیعی و شبکه بهداشت و درمان   و سالن چند منظوره چاهک اختصاص یافت. وی ادامه داد :این اعتبارات از محل ماده 12 و10 قانون تشکیل مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور است که در حوزه بازسازی خسارتهای ناشی از حوادث هزینه می شود.  
فرماندار شهرستان خاتم؛

 "محمد علی شاه حسینی" در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم با اشاره به اینکه  12550میلیون ریال اعتبار حوادثی به دستگاههای شهرستان خاتم اختصاص یافت افزود: با توجه به آسیبهای وارد شده از سیل گذشته، بیشترین میزان از این اعتبارات به آب و فاضلاب روستائی ، جهادکشاورزی ، راه و شهرسازی ،آب منطقه ای ، هلال احمر ،نوسازی مدارس ، آب و فاضلاب شهری هرات و مروست ، منابع طبیعی و شبکه بهداشت و درمان  و سالن چند منظوره چاهک اختصاص یافت.

وی ادامه داد :این اعتبارات از محل ماده 12 و10 قانون تشکیل مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور است که در حوزه بازسازی خسارتهای ناشی از حوادث هزینه می شود.

 

آدرس کوتاه :