شناسه : 141777684

گزارش تصویری؛


گزارش تصویری از سفر زارع مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراها وهئیت همراء به روستاهای بخش مرکزی شهرستان خاتم


آدرس کوتاه :