شناسه : 358960
گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت دوم

گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت دوم


   
گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت دوم

 

 

آدرس کوتاه :