شناسه : 155551224

پیوستن فرماندار شهرستان خاتم به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون بالا


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:پیوستن فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون بالا و اندازه گیری فشارخون ایشان توسط پرسنل شبکه بهداشت روستای ترکان
آدرس کوتاه :