شناسه : 21309809

هنر دستان هنرمندان شهرستان خاتم در نمایشگاه سوغات کشور ارائه می شود


به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از انتخاب گلیم شهرستان خاتم برای ارائه در نمایشگاه سوغات ایران خبر داد: آثار هنری صنعتگران یزدی از قبیل پارچه های دارایی، سفال و سرامیک، انواع بافته های یزدی، گلیم، زیلو و... مورد بررسی کارشناسان نمایشگاه سوغات کشور در مشهد قرار گرفت و گلیم شهرستان خاتم برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شد. کارشناسان معاونت صنایع دستی با حضور در جلسه بررسی کارشناسی تولیدات صنایع دستی استان یزد به ارائه توضیحات لازم در مورد این سوغات پرداختند و هنر دستان هنرمندان شهرستان خاتم برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شد. گلیم شهرستان خاتم از نوع گلیم های مرغوب بشمار میرود و از ویژگیهای آن میتوان به کاربرد پشم در بافت گلیم، رنگهای متنوع و نقش های سنتی و انتزاعی که برگرفته از موقعیت شهرستان و واقع شدن بین سه استان یزد، فارس و کرمان می باشد اشاره نمود که مهمترین عوامل انتخاب این بافته سنتی برای ارائه در نمایشگاه سوغات است . حمید مشتاقیان اضافه کرد: قرار است نمایشگاه سوغات ایران در ماههای آتی در مشهد برگزار شود و تجار و بازرگانان طی بازدید از این نمایشگاه نسبت به ثبت سفارش تولید توسط صنعتگران اقدام خواهند نمود. این نمایشگاه در راستای سیاستهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد بازار محصولات صنایع دستی برگزار خواهد شد.      

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از انتخاب گلیم شهرستان خاتم برای ارائه در نمایشگاه سوغات ایران خبر داد:

آثار هنری صنعتگران یزدی از قبیل پارچه های دارایی، سفال و سرامیک، انواع بافته های یزدی، گلیم، زیلو و... مورد بررسی کارشناسان نمایشگاه سوغات کشور در مشهد قرار گرفت و گلیم شهرستان خاتم برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شد. کارشناسان معاونت صنایع دستی با حضور در جلسه بررسی کارشناسی تولیدات صنایع دستی استان یزد به ارائه توضیحات لازم در مورد این سوغات پرداختند و هنر دستان هنرمندان شهرستان خاتم برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شد. گلیم شهرستان خاتم از نوع گلیم های مرغوب بشمار میرود و از ویژگیهای آن میتوان به کاربرد پشم در بافت گلیم، رنگهای متنوع و نقش های سنتی و انتزاعی که برگرفته از موقعیت شهرستان و واقع شدن بین سه استان یزد، فارس و کرمان می باشد اشاره نمود که مهمترین عوامل انتخاب این بافته سنتی برای ارائه در نمایشگاه سوغات است.

حمید مشتاقیان اضافه کرد: قرار است نمایشگاه سوغات ایران در ماههای آتی در مشهد برگزار شود و تجار و بازرگانان طی بازدید از این نمایشگاه نسبت به ثبت سفارش تولید توسط صنعتگران اقدام خواهند نمود. این نمایشگاه در راستای سیاستهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد بازار محصولات صنایع دستی برگزار خواهد شد.

 

 

 


آدرس کوتاه :