شناسه : 336642

همزمان با ایام ا... دهه فجر جشن فارغ التحصیلی تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم برگزار گردید .


در این مراسم شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم با تبریک ایام ا... دهه فجر و ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق با اشاره به سیره نبوی و همچنین زندگانی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی به بیان دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در بخش آموزش عالی اشاره کرد .

در این مراسم شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم با تبریک ایام ا... دهه فجر و ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق با اشاره به سیره نبوی و همچنین زندگانی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی به بیان دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در بخش آموزش عالی اشاره کرد .
آدرس کوتاه :