شناسه : 140692407

نشست فرماندار خاتم بااعضای شورای اسلامی هرات


نشست فرماندار خاتم با اعضای شورای اسلامی هرات،ادارات راه وشهرسازی،منابع طبیعی،بهداشت ودرمان وباحضور امام جمعه شهرستان،معون سیاسی امنیتی در محل فرمانداری برگزار شد

 فاضلی فرماندار خاتم:ضمن تشریح برنامه بازدید انجام شده توسط هاشمی وزیر بهداشت و همرامان به شهرستان خواستار همکاری اعضای شورای اسلامی و ادارات مربوطه درپیگیری و اجرایی شدن مصوبات شد.

گفتنی است:در این نشست  مقرر شد در ا سرع وقت پیگیری زمین مورد نظر جهت احداث بیمارستان وانتقال کیلینیک به دانشگاه علوم پزشکی و پیگیری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان درخصوص مصوبات مرکز درمانی مروست، تجهیزات مورد نیاز،آمبولانس و ارائه نتیجه اقدامات انجام شده را به فرمانداری اعلام نمایند.


آدرس کوتاه :