شناسه : 339172
با حضور بخشدار:

مسائل و مشكلات مسكن مهر مروست مورد بررسي قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي بخشدار مروست با حضور بخشدار ،مدير عامل شركت تعاوني مسكن نوين قائم مروست ،اعضاي هئيت مديره و پيمانكار پروژه مسائل و مشكلات مسكن مهر مورد بررسي قرار گرفت.
با حضور بخشدار:

قانع بخشدار مروست ضمن تاكيد بر روند پيشرفت فيزيكي مسكن مهر شد خواستار مرتفع شدن مشكلات و تسريع در روند ساخت و ساز اين پروژه گرديد

در ادامه هريك ازحضار در جلسه به بحث و بررسي  پيرامون مسائل و مشكلات مسكن مهر مروست پرداختند و مورادي تصميم گيري و اتخاذ گرديد.

آدرس کوتاه :