شناسه : 339222
با حضور بخشدار

مسائل و مشكلات شركت تعاوني دهياريهاي بخش مروست بررسي قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي بخشداري مروست جلسه اي بررسي مسائل و مشكلات شركت تعاوني دهياريهاي بخش مروست با حضور بخشدار ،مدير عامل و ديگر اعضاء در محل بخشداري تشكيل گرديد.
با حضور بخشدار

قانع بخشدار مروست در اين جلسه خواستار مرتفع شدن مشكلات شركت شد.خريد كاميون حمل زباله جهت روستاهاي بخش از ديگر موضوعات جلسه بود.

آدرس کوتاه :