شناسه : 350582
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت پانزدهم

ديدار استاندار با خانواده شهيد خدادادي


بنا بر گزارش روبط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : استاندار به همراه جمعي از معاونين استاندار، مشاورين استاندار در امور روحانيون و ايثارگران،فرماندار،تعدادي از مديران كل ادارات استان   ،بخشدار مركزي و امام جمعه هرات با حضور خود در منزل پدر شهيد خدادادي ، ،خانواده اين شهيد را مورد تفقد و دلجوئي قرار داد. گفتني است شهيد خدادادي در روزهاي پاياني سال 89 در روستاي حصيري ، موقعيت اتوبان خليج فارس درمنطقه خوزستان حين انجام عمليات در رزمايش پيامبر اعظم 6 به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت پانزدهم

بنا بر گزارش روبط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم : استاندار به همراه جمعي از معاونين استاندار، مشاورين استاندار در امور روحانيون و ايثارگران،فرماندار،تعدادي از مديران كل ادارات استان  ،بخشدار مركزي و امام جمعه هرات با حضور خود در منزل پدر شهيد خدادادي ، ،خانواده اين شهيد را مورد تفقد و دلجوئي قرار داد.

گفتني است شهيد خدادادي در روزهاي پاياني سال 89 در روستاي حصيري ، موقعيت اتوبان خليج فارس درمنطقه خوزستان حين انجام عمليات در رزمايش پيامبر اعظم 6 به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

آدرس کوتاه :