شناسه : 341592
کارشناس برنامه و بودجه فرمانداری خاتم؛

دوبانده شدن محور هرات – شهربابک پروژه ملی است


کارشناس برنامه و بودجه فرمانداری شهرستان خاتم گفت : دوبانده شدن محور هرات - شهربابک ، جزء پروژه های ملی محسوب می شود . “محمود زارع” کارشناس برنامه و بودجه فرمانداری شهرستان خاتم   با بیان مطلب فوق تصریح کرد : دوبانده شدن محور هرات به شهربابک از پروژه های ملی و مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری به استان یزد می باشد . وی افزود : در تامین بودجه این پروژه نهادهای شهرستانی دخالتی ندارند . زارع همچنین از پیشرفت فیزیکی  ۴۰ درصد ی این محور خبر داد .  
کارشناس برنامه و بودجه فرمانداری خاتم؛

کارشناس برنامه و بودجه فرمانداری شهرستان خاتم گفت : دوبانده شدن محور هرات - شهربابک ، جزء پروژه های ملی محسوب می شود .

“محمود زارع” کارشناس برنامه و بودجه فرمانداری شهرستان خاتم  با بیان مطلب فوق تصریح کرد : دوبانده شدن محور هرات به شهربابک از پروژه های ملی و مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری به استان یزد می باشد .

وی افزود : در تامین بودجه این پروژه نهادهای شهرستانی دخالتی ندارند .

زارع همچنین از پیشرفت فیزیکی  ۴۰ درصد ی این محور خبر داد .

 

آدرس کوتاه :