شناسه : 350272

در پي ارسال جوابيه فرمانداري خاتم به رتبه بندي سايتهاي يزدي ، سايت يزد فردا اين خبر را اصلاح نمود


در پي ارسال جوابيه فرمانداري شهرستان خاتم به خبر "رتبه بندي سايتهاي يزدي در 15 فروردين ماه 90" در سايت يزد فردا اين سايت نسبت به اصلاح خبر فوق به شرح ذيل اقدام نمود .

سایت جدید ماه :سایت فرمانداری خاتم که در لیست منتشره نبوده و براساس رتبه بندی روز 17 فروردین ماه شایسته قرار گرفتن در لیست سبز را داراست

فرمانداری خاتم با رتبه ایران 6,561و بین المللی 389,332 می توانست در بین شش سایت برتر فرودین ماه قرار بگیرد که به پاس تلاش گردانندگان این سایت خارج از شش سایت برتر معرفی می شود .

در پاين ضمن تشكر از سايت يزد فردا به خاطر تصحيح خبر اميدواريم در رتبه بنديهاي آتي نام و رتبه سايت فرمانداري خاتم  فراموش نشود .

آدرس کوتاه :