شناسه : 158785780

جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان


جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان به ریاست ميربهبودي سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم به منظور حفظ آمادگی دستگاههای اجرایی شهرستان جهت جلوگیری ازخسارت سیلاب‌های ناشی از بارندگی برگزار شد.
آدرس کوتاه :