شناسه : 339142
توديع ومعارفه ائمه جمعه شهر هرات در جلسه شوراي اداري

تقدير ازحجت الاسلام والمسلمين فاطمي بصير واهداي حكم به امام جمعه جديد شهر هرات


    به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم:مراسم توديع و معارفه ائمه جمعه شهر هرات با حضور حجت الاسلام رحماني مشاور استاندار و رئيس دفتر نمايندگي   ولي فقيه وامام جمعه يزد،حجت الاسلام خاني معاون شوراي سياستگذاري ائمه جمعه يزد،حجت الاسلام حسيني كوهستاني رئيس اداره تبليغات اسلامي ،بخشداري مركزي خاتم وجمعي از مسئولان در محل فرمانداري شهر هرات برگزار شد. در اغاز اين جلسه حجت الاسلام فاطمي بصير در گزارش عملكرد خود ضمن بيان اقدامات انجام شده مهمترين عملكرد خود در حوزه فرهنگ را تاسيس حوزه علميه خواهران بيان نمود و خواستار تاسيس مدرسه علميه برادران به همت حجت الاسلام رضايي شدند ايشان سخنان خود را با گراميداشت ياد مرحوم صدوقي امام جمعه سابق يزد و نماينده مقام معزز رهبري به پايان رساندند. در ادامه آقاي رحماني نماينده دفتر ولي فقيه وامام جمعه يزد با تاكيد بر شان روحانيت ، تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت   كبري را وظيفه اين قشر دانستنه و در بيان وظايف امام جمعه بر رشد فرهنگي،سياسي ،اقتصادي مردم تاكيد كرده ، رشد فرهنگي را عامل پيشرفت عمراني خواندند و اولين وظيفه را تبليغ دين اسلام بيان نمودند.ايشان اين شهر را قطب كشاورزي استان دانسته و خواستار رشد صنعتي شدند كه پيشرفت اين حرفه را به دنبال داشته باشد.وي تصريح كرد:پيگيري مسئولان مهمترين علت اجرايي شدن طرح ها   و حضور سرمايه داران براي پيشرفت امري ضروري است،ايشان درپايان از زحمات وتلاش هاي بي دريغ حجت الاسلام فاطمي بصير تقدير و تشكر نمودند. قرائت حكم حجت الاسلام رضايي توسط حجت الاسلام خاني وتقدير وتشكر از زحمات امام جمعه سابق و اعضاي شوراي اداري پايان بخش اين جلسه بود.  
توديع ومعارفه ائمه جمعه شهر هرات در جلسه شوراي اداري

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم:مراسم توديع و معارفه ائمه جمعه شهر هرات با حضور حجت الاسلام رحماني مشاور استاندار و رئيس دفتر نمايندگي  ولي فقيه وامام جمعه يزد،حجت الاسلام خاني معاون شوراي سياستگذاري ائمه جمعه يزد،حجت الاسلام حسيني كوهستاني رئيس اداره تبليغات اسلامي ،بخشداري مركزي خاتم وجمعي از مسئولان در محل فرمانداري شهر هرات برگزار شد.

در اغاز اين جلسه حجت الاسلام فاطمي بصير در گزارش عملكرد خود ضمن بيان اقدامات انجام شده مهمترين عملكرد خود در حوزه فرهنگ را تاسيس حوزه علميه خواهران بيان نمود و خواستار تاسيس مدرسه علميه برادران به همت حجت الاسلام رضايي شدند ايشان سخنان خود را با گراميداشت ياد مرحوم صدوقي امام جمعه سابق يزد و نماينده مقام معزز رهبري به پايان رساندند.

در ادامه آقاي رحماني نماينده دفتر ولي فقيه وامام جمعه يزد با تاكيد بر شان روحانيت ، تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت  كبري را وظيفه اين قشر دانستنه و در بيان وظايف امام جمعه بر رشد فرهنگي،سياسي ،اقتصادي مردم تاكيد كرده ، رشد فرهنگي را عامل پيشرفت عمراني خواندند و اولين وظيفه را تبليغ دين اسلام بيان نمودند.ايشان اين شهر را قطب كشاورزي استان دانسته و خواستار رشد صنعتي شدند كه پيشرفت اين حرفه را به دنبال داشته باشد.وي تصريح كرد:پيگيري مسئولان مهمترين علت اجرايي شدن طرح ها  و حضور سرمايه داران براي پيشرفت امري ضروري است،ايشان درپايان از زحمات وتلاش هاي بي دريغ حجت الاسلام فاطمي بصير تقدير و تشكر نمودند.

قرائت حكم حجت الاسلام رضايي توسط حجت الاسلام خاني وتقدير وتشكر از زحمات امام جمعه سابق و اعضاي شوراي اداري پايان بخش اين جلسه بود.

 

آدرس کوتاه :