شناسه : 141315062

بهره‌مندی ٢٣روستای شهرستان خاتم از اینترنت پرسرعت


مدیرارتباطات وفناوری اطلاعات استانداری استان یزد از بهره مندی 23 روستا شهرستان خاتم ازاینترنت پرسرعت تانیمه سال 98 خبرداد

اکرم فداکار مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان یزد گفت:پروژه اینترنت پرسرعت برای 23روستا شهرستان خاتم که تانیمه سال 98 مورد بهره برداری  قرار میگیرد امیدواریم بتوانیم رضایت کامل مردم شهرستان خاتم در کاربرد و استفاده از اینترنت پرسرعت جلب کنیم

فداکار از برگزاری یک دوره آموزشی در حوزه کارآفرینی وکسب کارنوپا با استفاده از زیرساخت اینترنت خبردادوگفت:فراگیری این آموزش ها موجب کاهش بیکاری جوانان وایجاد اشتغال برای بانوان میشود.


آدرس کوتاه :