گزارش تصویری استقبال از خادمین حضرت امام رضا (ع) در شهر مروست

گزارش تصویری استقبال از خادمین حضرت امام رضا (ع) در شهر مروست