گزارش تصويري جلسه بخشدار مركزي با دهياران و شوراهاي اسلامي به مناسبت برنامه ريزي گراميداشت دهه فجر

گزارش تصويري جلسه بخشدار مركزي با دهياران و شوراهاي اسلامي به مناسبت برنامه ريزي گراميداشت دهه فجر


گزارش تصويري جلسه بخشدار مركزي با دهياران و شوراهاي اسلامي به مناسبت برنامه ريزي گراميداشت دهه فجر