همزمان با ماه رمضان آوای خوش سحر خواني در فضای شهر خاتم طنین انداز می شود

همزمان با ماه رمضان آوای خوش سحر خواني در فضای شهر خاتم طنین انداز می شود 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : براساس سنتی دیرینه صدای شادی بخش سحرخواني سحرگاهان هر روز ماه مبارك رمضان در فضای این شهر به گوش می رسد و روح و جانها را طرواتی تازه می بخشد.

مردم این خطه كویری طبق یك سنت دیرینه سحرگاه هر روز برای روزه گرفتن و صرف سحری با صدای سحرخواني كه سالهای زیادی است خوانده ميشود بیدار می شوند.

در روزگاری كه زنگ انواع ساعتها، تلفن ها و زمان سنج تلویزیون ها برای بیدار كردن مردم باهم رقابت می كنند، سحرخواني در خاتم منادی سحرخیزان است .

سحرخواني از سالهای قبل در این شهر رواج داشته است و در سكوت محض ، در سحرگاه هر روز از این ماه به اجرا در می آید.

برخی از مردم خاتم سحرگاه هر روز از ماه مبارك رمضان با صدای مناجات كه از بلندگوهای مساجد و تكایا پخش می شود برای خوردن سحری از خواب بیدار می شوند.

یك شهروند خاتم می گوید: صدای دلنواز و شادی بخش سحرخواني در سحرگاه روزهای ماه رمضان فضای شهر را عطر آگین كرده و معنویت خاصی به شهر می بخشد.

یكی دیگر از شهروندان اين شهر گفت: ساليان ، سال است كه این سنت حسنه در خاتم رایج بوده و این سنت از گذشتگان به یادگار مانده است.

لازم به ذكر است : شهرستان خاتم در 240 كیلومتری جنوب شهر یزد واقع شده است.