شرکت تیم های الف و ب دانشگاه آزاد اسلامی خاتم درمسابقات فوتسال جام رمضان

شرکت تیم های الف و ب دانشگاه آزاد اسلامی خاتم درمسابقات فوتسال جام رمضان 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاتم درمصاحبه با روابط عمومی فرمانداری خاتم  هدف  از شرکت در این  مسابقات را تلاش برای ارتقاء صحت  و سلامتی دانشجویان  از طریق ترویج فرهنگ ورزش و توانمندسازی دانشجویان اعلام کرد و افزود: : لذا زمان خوبیست تا از این فرصت استفاده نموده و به این نوع فعالیتها  پرداخته شود.

گفتنی است: مسابقات فوتسال جام رمضان با شرکت  24 تیم در غالب 4گروه 6 تیمی از اول ماه رمضان به  مدت یک  ماه  توسط هیات فوتسال شهرستان  خاتم در حال برگزاري است.