جلسه هماهنگی بزرگداشت مقام شامخ معلم درشهرستان خاتم برگزارشد

جلسه هماهنگی بزرگداشت مقام شامخ معلم درشهرستان خاتم برگزارشد


به منظور گرامیداشت مقام شامخ معلم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين جلسه نورالديني مدير آموزش وپرورش خاتم بايادوخاطره فيلسوف شهيرقرن شهيد مرتضي مطهري تصريح  کردانتظار مي رود با همكاری و هماهنگی های لازم بتوانیم برنامه ای در خور و شأن معلم در این هفته برگزار نمائیم.وي گرامیداشت مقام شامخ معلّم را  تكریم علم ،دانش و معرفت عنوان و گفت: طوری هماهنگی گردد تا با وحدت رویه تقدير از معلمان در تمامی مدارس شهرستان و پیشكسوتان تعلیم و تربیت (باز نشسته های فرهنگی )بادعوت وحضور مسئولين شهرستاني واستاني انجام شود . درادامه جلسه کاظمي نسب کارشناس عملکرد وارزيابي ودبير ستادبزرگداشت مقام معلم خاتم درخصوص دستورالعمل تکريم مقام معلم نکاتي را متذکرشد.درپايان  جلسه نظرات و پیشنهادات اعضاي ستاد در راستای تكریم هرچه بیشتر مقام معلم بيان و مقرر گردید برنامه هاي نواختن زنگ سپاس از معلم درمدارس،قرائت فاتحه وگل افشاني برقبورشهدا وفرهنگيان متوفي،شرکت فرهنگيان درنمازجمعه وتجليل ازدانش آموزان برگزيده مسابقات رباتيک ، اهداء لوح سپاس به معلمين درکليه مدارس شهرستان وبرگزاري مراسم متمرکز تجليل از معلمين نمونه شهرستان و...  درهفته بزرگداشت مقام معلم برگزارشود