جریان شبکه گاز هرات پایدار تر از گذشته

جریان شبکه گاز هرات پایدار تر از گذشتهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی بیان نمود: ناحیه گاز شهرستان خاتم توانسته است تمامی شبکه های ایستگاه داخل شهری هرات را به شبکه‌های ایستگاه سلیم آباد متصل نماید و  پایداری بیشتر گاز شهر هرات و یازده روستای دهستان فتح آباد هرات را فراهم نماید.
ایشان خاطر نشان کرد: این عملیات اجرایی باهمکاری  راهنمایی ورانندگی هرات و ادارات آب. برق. مخابرات و شهرداری انجام شد.