تنوع ، خلاقیت ، برنامه های شاد و فرهنگی ، تبیین عملکرد دولت از اولویتهای ستاد دهه فجر در شهرستان خاتم باید باشد .

تنوع ، خلاقیت ، برنامه های شاد و فرهنگی ، تبیین عملکرد دولت از اولویتهای ستاد دهه فجر در شهرستان خاتم باید باشد .


در جلسه مسئولین کمیته های دهه فجر شهرستان خاتم مطرح شد

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اینکه امسال برنامه های دهه فجر باید متناسب با اعیاد ماه ربیع الاول و با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات توجه به نسل جدید ، پاسخگویی مدیران به مردم و بازدید نخبگان و جوانان از پروژه های عمرانی از برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان خاتم است .