بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از تجهیز کارگاه شرکت ناورود

بازدید سرپرست فرمانداری خاتم از تجهیز کارگاه شرکت ناورودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم، میربهبودی سرپرست فرمانداری به همراه رضایی معاونت شرکت ساخت وتوسعه راه های استان، فلاحتی بخشدار مروست، دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی از تجهیز کارگاه شرکت ناورود، پیمانکار ساخت باند دوم مسیر هرات به هرابرجان بازدید کردند.